Vi vil informere om tre kommende arrangementer med tema ansvarlig næringsliv

 

Rafto-stiftelsen (Bergen): Advancing the Business and Human Rights Agenda – Are we on the Right Track?

Gjesteforelesning på Norges Handelshøgskole (NHH) ved Institute of Human Rights and Business; Salil Tripathi og Scott Jerbi. Arrangementet er del av Raftostifltelsens 30-årsjubileum og er åpent for alle.

Tid: Tirsdag 8. mars kl. 8.15-10.

Sted: NHH, Helleveien 30, auditorium Max

Informasjon finnes her

 

Norad: Agriculture and private sector – any appetite among Norwegian investors?

Mat og utvikling – matsikkerhet og ernæring i norsk bistand

Hva er hovedutfordringene norske investorer står overfor i vurderingen av potensielle investeringer og økt profitt i eksisterende investeringer?

Innlegg fra myndighetene, virkemiddelapparatet og næringslivet

 

Tid: Tirsdag 8. mars kl. 13 -16

Sted: Norad, auditorium i 4 etasje

Program og informasjon finnes her

 

Initiativ for etisk handel: Hva kan næringslivet gjøre for å forhindre kvinnediskriminering i globale leverandørkjeder?

IEH, i samarbeid med Virke, HERproject og Fokus inviterer til seminar på kvinnedagen, om risikoene bundet opp mot diskriminering av kvinner i leverandørkjeden. Hva mener kvinnene selv at er hovedutfordringene og hvordan kan din virksomhet avdekke diskriminering i egen leverandørkjede?

 

Tid: Tirsdag 8. mars kl. 12-13.30

Sted: IEH, Hausmannsgate 19

Program og informasjon finnes her