Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv kjører i gang ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger, som vil gå utover høsten, med første samling 26. august.

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging i bedriften. Vær tidlig ute med å sikre deg plass og meld deg på nå!

Kurset er en unik mulighet for bedrifter som ønsker oppdatert kunnskap om gjeldende standarder for ansvarlig næringsliv. Samtidig får deltakerne mulighet til å diskutere konkrete eksempler med hverandre og med egen veileder.

Hva og for hvem?

Kurset passer for alle typer bedrifter uavhengig av bransje og størrelse. Det inkluderer individuell veiledning tilpasset bedriftens behov.

Deltakerne får:

  • Kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP)
  • Presentasjon av regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å opptre ansvarlig
  • Innføring i metoden aktsomhetsvurderinger og vårt nye verktøy for denne metoden, ansvarlighetskompasset
  • Innsikt i rapportering
  • Høre inspirerende innlegg om hvordan andre bedrifter jobber med aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet
  • Kjennskap til faglige rettigheter og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan være en ressurs i arbeidet med å kartlegge risiko
  • Kahoot! i ansvarlig næringsliv.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. De har satt særlig pris på muligheten til å la seg inspirere av, utveksle erfaringer og nettverke med andre bedrifter på tvers av bransje og virkeområde, samt å få oversikt over internasjonale standarder og relevante verktøy.

Kurset holdes i Oslo og er kostnadsfritt.
Ta kontakt for mer informasjon og/eller påmelding: ase.kristin.sand@mfa.no.

Merk: Dette kurset er ikke for offentlige aktører eller konsulentselskaper.