Kontaktpunktet hadde opprinnelig planlagt en rekke arrangement våren 2020, for å markere Kontaktpunktordningens 20-års jubileum. Som alle andre har vi måttet endre planene, utsette og finne andre måter å kommunisere vårt budskap på.

Den planlagte lanseringen av Kontaktpunktets årsrapport 28. april blir erstattet av et webinar som livestrømmes fra Litteraturhuset, men med en kortere agenda enn planlagt. Et naturlig tema vil være betydningen av koronapandemien for arbeidet med ansvarlig næringsliv. Vi kommer med mer informasjon snarlig.

Innledere vil – hvis alt går etter planen – være representanter fra NHO, fra LO og fra ForUM. I tillegg vil vi gjerne ha et innlegg fra en bedrift og fra myndighetssiden. Kontaktpunktets årsrapport sendes ut i forkant av møtet, og lanseres samtidig i digital utgave.

Meld deg på Kontaktpunktets webinar her, og du får mer informasjon etter påske.

Ansvarlig næringsliv og koronaepidemien

Koronapandemien medfører store belastninger for norske virksomheter, arbeidstakere og partene i arbeidslivet. Myndighetene setter inn tiltak for å kompensere for økonomiske tap hos bedrifter, arbeidstakere og andre. Konsekvensene vil merkes lenge. Kontaktpunktet er opptatt av at det legges til rette for at Norge opprettholder et bærekraftig og vel fungerende næringsliv også etter at pandemien er bekjempet. OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter står sentralt for å unngå at ofre for næringslivets krenkelser, som ofte er arbeidstakere i virksomheten, produksjonsstedet og i leverandørkjeden, betaler prisen for krisen.

Vil du lese mer om betydningen av koronapandemien for ansvarlig næringsliv?

OECD utarbeider løpende nyheter og policy briefs om konsekvenser for økonomien. OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv vil snarlig publisere et dokument om ansvarlig næringsliv i lys av COVID-19.

Arbeidstakere i leverandørkjeden er særlig sårbare i dagens situasjon. BHRR – Business and Human Rights resource centre – gir løpende oppdateringer om koronakrisens betydning for menneskerettigheter og næringsliv med eksempler fra verden over:

FNs Global Compact har gitt gode anbefalinger til hvordan bedrifter bør opptre ansvarlig i tråd med GCs 10 prinsipper, se her:

Global Compact Norge har gitt 17 koronavettregler for at bedrifter kan bidra til bærekraftsmålene.

Vi ønsker alle våre følgere en god hjemmefredlig påske!