Norges OECD Kontaktpunkt deltar regelmessig på arrangementer for å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjente og tilgjengelige i tråd med mandatet.

Kontaktpunktet deltar gjerne på ulike arrangementer enten disse angår menneskerettigheter, miljø, korrupsjon, skatt eller andre relaterte spørsmål.

Vårt arbeid for å promotere retningslinjene er en del av vårt arbeid for å imøtekomme henvendelser fra næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner, sivilt samfunn og andre interessenter.

Norges OECD Kontaktpunkt deltok på NABA-konferansen torsdag 30. oktober 2014
Norges OECD Kontaktpunkt deltok på NABA-konferansen torsdag 30. oktober 2014

 

Bare i løpet av den siste måneden har Kontaktpunktet deltatt på blant annet Norwegian African Business Association Summit 2014, Seminar hos Regnskogsfondet om Business and Human Rights of Indigenous Peoples og på Thommesen-skolen.

 

Hans Petter Graver forklarer Norges OECD Kontaktpunkts mandat og oppgaver
Hans Petter Graver forklarer Norges OECD Kontaktpunkts mandat og oppgaver under arrangement hos Regnskogsfondet tirsdag 4. november 2014

 

Kontaktpunktet deltar både på åpne og lukkede arrangementer og skreddersyr våre presentasjoner og foiler mot det aktuelle publikumet og de aktuelle problemstillingene.

Ta kontakt med oss om du planlegger et arrangement som du ønsker at vi skal delta på!

Med vennlig hilsen

Sekretariatet