OECDs retningslinjer er oversatt til norsk av underdirektør Hege Hagen ved Oversettelsesenheten i Utenriksdepartementet i samarbeid med sekretariatet til OECDs Kontaktpunkt. Utkast ble sendt på høring til ForUM, LO, NHO og Næringslivsseksjonen i UD, og deres innspill er innarbeidet.

OECDs retningslinjer på norsk (pdf)