11. september 2014 deltok Sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt på CSR-konferanse i regi av Norges Rederiforbund og CSR Norge. «Orden i eget hus – og i leverandørkjeden» var tema for  konferansen.

Rundt 100 representanter fra næringsliv, myndigheter og akademia deltok på konferansen. Presentasjonene omhandlet bl.a. tips til hvordan man kan utvikle antikorrupsjons-programmer og foreta risikoanalyser. Det var innledere fra myndighetene (Utenriksdepartementet, samt Nærings- og fiskeridepartementet), fra flere av Rederiforbundets medlemmer (bl.a. Grieg Star Group, Farstad Shipping ASA og Klaveness Chartering), fra sivilt samfunn (Transparency Norge og Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat), samt fra advokatbransjen (advokatfirma Thommessen).

Flere av Rederiforbundets medlemmer er med på et internasjonalt samarbeid vedr. korrupsjonsbekjempelse: Maritime Anti-Corruption Network – MACN, og det ble også presentert.

Kontaktpunktets sekretariatsleder, Kamilla Halvorsdatter Kolshus, presenterte OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og generelle forventninger til bedrifter.

Klikk her for å se alle presentasjonene på video. Bruk menyen i videoen for å velge ut de presentasjoner du ønsker å se. Kontaktpunktets presentasjon starter på 1.34.02.

For fullstendig oversikt over innledere og temaer: se
Program for CSR konferansen 11 9 14 – Orden i eget hus – og i leverandørkjeden.