OECDs Kontaktpunkt avviser klage mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada på formelt grunnlag, men peker samtidig på utfordringene oljesand kan ha for klima og miljø.

Klagen er levert av Norsk Klimanettverk og Concerned Scientists Norge. Klagerne hevder at Statoil gjennom sine investeringer i oljesand i Alberta har bidratt til at Canada brøt sine internasjonale forpliktelser til å redusere klimagassutslipp i perioden 2008 til 2012 og at Canadas oljesand må forbli urørt hvis verden skal ha en mulighet til å stabilisere klimaet.

– Klagen reiser blant de viktigste temaene i vår tid – klimautslipp og klimaendringer. Risikoen for store klimautslipp og kumulative miljøkonsekvenser fra oljesandutvinning er alvorlig. Men i dette tilfellet er klagen rettet mer mot Canadas politikk om å tillate oljesandsutvikling enn mot måten Statoil opptrer på innenfor rammen av denne politikken.

– Klagen angår ikke spørsmål om Statoil gjennom sin virksomhet bryter internasjonale retningslinjer eller nasjonale regler som er omfattet av OECDs retningslinjer. For at OECDs Kontaktpunkt skal ha mandat til å behandle en klage, må den være knyttet til brudd på retningslinjene som kan henføres til det aktuelle selskapet, sier Hans Petter Graver, leder for det norske OECD kontaktpunktet.

Klagen peker på at et norsk statlig selskap har et særlig ansvar for å bidra til at både Norge og andre stater som Canada holder internasjonale avtaler, også klimaforpliktelser. Kyoto-protokollen har et eget organ som kontrollerer at statene gjør det de har lovet. 1

OECDs Kontaktpunkt
Som medlem i Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og Utvikling (OECD) er Norge forpliktet til å ha et nasjonalt kontaktpunkt som skal behandle klager mot bedrifter for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. OECDs Kontaktpunkt er ingen juridisk instans, men legger til rette for dialog og utreder klagesaker på etisk grunnlag.

Det norske OECDs Kontaktpunkt er administrativt under Utenriksdepartementet, men faglig uavhengig av Regjeringen og ledes av professor og dekan Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo.

Pressekontakt: Hege Røttingen (sekretariatsleder for OECDs Kontaktpunkt) t: 95 40 94 93 www.ansvarlignæringsliv.no

1 UNFCCC secretariat
P.O. Box 260124,
D-53153 Bonn Germany
Phone: (49-228) 815-1000
Web: http://unfccc.int