Kamil Zabielski fra GIEK var blant de norske paneldeltakerne på fjorårets forum. Her også sammen med blant andre Roel Nieuwenkamp (OECD).

I slutten av juni arrangerer OECD igjen sitt Globale Forum for ansvarlig næringsliv i Paris. Programmet er fullpakket av interessante sesjoner. Kontaktpunktet deltar, kommer du?

Store næringslivsaktører deler erfaringer
Forumet samler årlig omkring 500 deltakere fra ulike fora som næringslivet, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner, akademia og myndigheter. På årets forum vil blant annet næringslivsaktører som Nestlé, Nordea, Total og Microsoft drøfte utfordringer rundt tema som migrantarbeidere, interessentdialog og klima.

I tillegg vil en ledere fra bl.a. FNs arbeidsgruppe for MR og næringsliv, Principles for Reponsible Investment (PRI), IndustriALL og Global Reporting Initiative (GRI) bidra til gode diskusjoner om hvordan vi sammen kan fremme ansvarlig næringsliv.

Foto: Andrew Wheeler/OECD


Ansvarlig næringsliv i hele leverandørkjeden

Sentralt på forumet står også leverandørkjedeproblematikk og hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger i krevende situasjoner. Det avholdes også en rekke interessante sesjoner om FNs bærekraftsmål og ansvarlig næringsliv, sett i sammenheng, og sesjoner om anti-korrupsjon, institusjonelle investorer og hvordan statseide bedrifter kan gå foran som eksempler. I tillegg vil det være konkrete sesjoner om videreutviklingen av OECDs finansveilederprosjekt.

Se det fulle programmet her, og meld deg på her. Les om fjorårets forum her.

Norske aktører
Kontaktpunktets leder Ola Mestad deltar også i en sesjon om «Developing responsible leadership: the role of business schools», og vil i tillegg til sekretariatet være aktivt tilstede på forumet. Kontaktpunktet og UD har tidligere år samlet norske deltakere til et sosial treff i løpet av forumet.

Dersom du skal delta, ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet.