OECDs Kontaktpunkt var med på 2015 OECD Global Forum on Responsible Business Conduct (RBC) 18-19 juni 2015 i Paris. Over 500 representanter fra Stater, bedrifter, fagforeninger og sivilsamfunnet var samlet for å utveksle perspektiver og erfaringer om hvordan bedrifter kan bidra til en bærekraftig utvikling uten å medvirke til negative konsekvenser.

paris1Forumet ble lansert av OECD i 2013 for å styrke den internasjonale dialogen om ansvarlig næringsliv. Det er mange verktøy for bedrifter som ønsker å bidra til et mer ansvarlig næringsliv, og forumet bidrar til debatt og forståelse av jungelen av rapporteringsmekanismer og verktøy. Et av disse forventningsdokumentene er OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som samler forventninger til næringslivet på de fleste tema innen ansvarlig næringsliv. Forumet er den første plattformen for ulike interesserte aktører for å integrere spørsmål knyttet til ansvarlig næringsliv til den globale økonomiske agendaen. Blant de norske deltakerne var blant annet representanter fra Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Eksportkreditt Norge, GIEK, UiO, Norges Bank, Yara, KLP og ForUM.

 

18/06/14 – Forumet ble åpnet av OECDs Generalsekretær Ángel Gurría, etterfulgt av en sesjon om de langsiktige målene og visjonene for et ansvarlig næringsliv, der leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, Roel Nieuwenkamp, var ordstyrer. paris2

 Den første ettermiddagssesjonen «Improving Access to Remedy» ble ledet av tidligere leder av det norske OECD kontaktpunkt, Hans Petter Graver. Sesjonen fokuserte spesielt på hvordan Kontaktpunktene (NCPs) bidrar til å styrke promoteringen av et ansvarlig næringsliv samt deres rolle i forhold til forventningene om avbøtende tiltak for ofre for brudd på retningslinjene. Seksjonen inneholdt blant annet en interessant diskusjon mellom det franske Michelin-konsernet og det franske kontaktpunktet om den avsluttede klagesaken mot Michelin.

Den neste sesjonen tok for seg Kinas forhold til og arbeid med ansvarlig næringsliv. Malin Oud fra Institute for Human Rights and Business førte ordet i paneldebatten.

Paris-3I lys av korrupsjonsanklagene som har stormet mot FIFA den siste tiden var det spesielt interessant at OECD hadde en egen sesjon om ansvar i internasjonale sportsarrangementer der FIFA selv var tilstede. Sesjonen ble ledet av Christine Kaufmann fra det sveitsiske Kontaktpunktet.

19/06/15 – Fredag 19. juni bød på flere sidearrangementer for deltakerne innenfor ulike områder vedrørende utfordringer knyttet til miljø, konkurranserett, aktsomhetsvurderinger av underleverandører i jordbruksindustrien og tekstilindustrien, forebygging av negative konsekvenser i finanssektoren, samt problemstillinger knyttet til utvinningsindustrien og restriksjoner av ressurser.

Vennligst se hele agendaen her.

paris4