OECD inviterte 26. – 27. juni 2014 til et åpent arrangement med fokus på ansvarlig næringsliv. Rundt 600 deltakere fra en rekke land fikk høre om og diskutere en rekke aktuelle temaer.

  •  OECDs nasjonale kontaktpunkt som ikke-rettslige klagemekanismer: hvordan fungerer de? Hvordan kan de bli bedre på å løse saker gjennom dialog?
  • Ansvarlig næringsliv i Myanmar: status og utfordringer
  • Ansvarlig næringsliv i Sentral-Asia og Sør-Kaukasus: status og utfordringer
  • ISO standard for sosialt ansvarlige innkjøp: hva skjer?
    I tillegg var det debatter om sektorer som OECD har hatt et spesielt fokus på de siste årene:
  • Tekstilsektoren etter Rana Plaza-tragedien: hva skjer i leverandørkjeden?
  • Meningsfulle konsultasjoner i utvinningsindustrien: utarbeidelse av praktisk guide for selskaper
  • Leverandørkjeder i jordbrukssektoren: hvor er de største risikoene? Hva kan gjøres bedre?
  • Ansvarlighet i finanssektoren: hvilke praktiske muligheter finnes for finansaktører?

Leder av det norske kontaktpunktet, Hans Petter Graver, var paneldeltaker i sesjonen om OECDs retningslinjer og kontaktpunktsystemet.  Norge var for øvrig godt representert i andre panel med deltakere fra det norske utenriksdepartement, Norges Bank Investment Mangament (NBIM) og Protect Sapmi (norsk stiftelse for samiske rettigheter).

I tillegg noterte Kontaktpunktet generell deltakelse fra andre norske miljøer, både sivilt samfunn og akademia. Vi syns det er positivt at arrangementet tiltrekker seg ulike segmenter fra Norge, selv om det var få fra norsk næringsliv. Det var generelt få selskaper som deltok med unntak av de som var invitert til å delta som paneldeltakere. Dette er en utfordring vi kjenner fra liknende arrangement i FN, og det var også et overveldende flertall av deltakere fra vestlige land. Vi videreformidler gjerne innspill fra deg som jobber i næringslivet om hva som skal til for å gjøre et slikt forum relevant for deg å prioritere.

Se her for OECDs bakgrunnsinformasjon, program,  samt informasjon om paneldeltakerne. Sammendrag og webcast fra sesjonene er også tilgjengelig der.

Forberedelsene er allerede i gang for neste års OECD-konferanse – tentative datoer er 18. – 19. juni 2015.