Som vi tidligere har informert om, jobber OECD med en praktisk veileder for en ansvarlig leverandørkjede for tekstil- og skobransjen. Formålet med veilederen er å bedre forholdene i leverandørkjedene angående arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Tekstil og sko er noen av verdens største forbruksvarer, og det er risiko for at OECDs retningslinjer ikke alltid blir etterlevd. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke, og som ledd i utformingen inviterer OECD til en ny offentlig høringsrunde om utkastet til veilederen.

Innspill til utkastet bes sendes til jennifer.schappert@oecd.org innen 7. mars 2016