Flere lands OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal fremover evalueres i såkalte fagfellevurderinger («peer reviews»). OECD søker nå eksterne konsulenter for å støtte sekretariatet i dette arbeidet.

OECDs overordnede målsetning med arbeidet er å styrke og forbedre kontaktpunktene og samarbeidet dem imellom. Evalueringen, «Peer Review», sikter derfor å:

 • Identifisere ulike lands kontaktpunkter sine styrker og positive resultater, så vel som mulige svakheter og rom for forbedring
 • Undersøke og vurdere de aktuelle kontaktpunktenesorganisering
 • Vurdere kontaktpunktets ytelse opp mot mandatet og kjernekriteriene (synlighet, tilgjengelighet, åpenhet og ansvarlighet), herunder:
  • Informasjonsarbeid og promotering
  • Håndtering av forespørsler
  • Behandling av enkeltsaker
  • Rapportering
 • Gi anbefalinger for forbedring
 • Være et læringsverktøy for de nasjonale kontaktpunktene

Søknadsfristen er 16. september.

Se utlysningen for mer informasjon om konkrete oppgaver og kvalifikasjoner.

Les mer om den norske evalueringen i 2013 her.

Norges OECD-Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.