OECD inviterte for første gang både “Working Party on Responsible Business Conduct” og de nasjonale kontaktpunktene til et fellesmøte i Paris. Formålet var blant annet å forbedre koordinering av myndighetenes og kontaktpunktenes arbeid.

Møtet starte med konsultasjoner med de rådgivende organene for fagbevegelsen (TUAC), næringsliv (BIAC) og sivilt samfunn (OECD Watch). De kommenterte viktige punkter på dagsordenen, herunder den pågående diskusjonen om hvordan OECDs retningslinjer best kan anvendes i finanssektoren. Det norske kontaktpunktet fikk ros av alle tre interessentgrupper for å ha gjennomført en grundig og inkluderende Peer Review-prosess. Kontaktpunktets leder Hans Petter Graver sa i sitt innlegg eksempelvis at OECD-sekretariatet burde oppfordres til å spille en tydeligere rolle i erfaringsutveksling mellom kontaktpunktene med sikte på bedre koordinering i klagesaker. Han påpekte også behov for å utvikle praktisk veiledning til finansinstitusjoner om hvordan disse kan unngå og håndtere negative konsekvenser på menneskerettighetsområdet.

Sekretariatsleder Kamilla H. Kolshus og rådgiver Mari Bangstad deltok fra sekretariatet til Kontaktpunktet. Et nytt fellesmøte mellom kontaktpunktene og nevnte arbeidsgruppe er satt opp 20. mars.