Næringsliv, sivilt samfunn, fagbevegelse og myndigheter fra hele verden kommer for å dele erfaringer om hvordan ansvarlig næringsliv kan drive lønnsomt og samtidig bidra til utvikling. Erfaringer fra Myanmar og fremvoksende økonomier, samt utvalgte sektorer som tekstilbransjen, jordbruk, utvinningsindustrien og finans står på den foreløpige dagsordenen. Det er også planlagt en sesjon om OECD kontaktpunktene som ikke-rettslig klageordning. Det norske kontaktpunktet vil delta på arrangementet.

Program og mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende her:
OECD Global Forum on Responsible Business Conduct