Etter tragedien ved Rana Plaza i Bangladesh i 2013, har OECD hatt et særlig fokus på hvordan selskap kan bidra til å forbedre forholdene i leverandørkjeden til tekstilbransjen. Flere OECD-land, nasjonale kontaktpunkt og selskap har igangsatt initiativ og tiltak, og i september arrangerte OECD og ILO en rundebordskonferanse om temaet.

Konferansen var et forum for dialog mellom representanter for myndigheter, næringslivet, fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet var å fremme ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og klessektoren som bidrar til inkluderende vekst og bærekraftig utvikling gjennom anstendig arbeid, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og prinsippene i ILO Tripartite erklæring om flernasjonale selskaper og sosialpolitikk. Konferansen søkte også å identifisere utfordringer og områder for fremtidig samarbeid handling.  Initiativ for etisk handel (IEH) fra Norge deltok på en av sesjonene. Se her for sammendrag fra møtet: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/2014-OECD-ILO-roundtable-session-summaries.pdf

OECDs hjemmesider om arrangementet