Det norske OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har besluttet å behandle en klage (sak) mot Statens Pensjonsfond Utland ved Norges Bank Investment Management (NBIM).

Initial Assessment NBIM (pdf)