Sveriges og Norges OECD kontaktpunkt har akseptert en sak mot Statkraft AS fra Jijnjevaerie Sameby i Sverige.

Kontaktpunktene berømmer begge partene, Statkraft og Samebyen, for å ha vært imøtekommende og samarbeidet godt så langt i OECD kontaktpunktsprosessen. Fordi partene har gjenopptatt en dialog etter at klagen ble levert, utsettes behandlingen av saken til en av partene ber kontaktpunktene om å ta opp saken.