bilde-av-retningslinjene_norskNorges OECD-kontaktpunkt har nå utarbeidet en hefteutgave med den norske oversettelsen av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Slik håper vi retningslinjene blir mer tilgjengelige for norske, flernasjonale bedrifter.

OECDs retningslinjer er de mest omfattende anbefalingene om ansvarlig næringsliv og er anbefalinger fra 46 lands myndigheter – deriblant Norge. De er et viktig verktøy for å håndtere sosial- og miljømessig risiko for bedriftene. Du finner den norske oversettelsen her, og den engelske her.

Kontaktpunktet arrangerer jevnlig kurs og seminarer for bedrifter og andre offentlige aktører som ønsker å lære mer om ansvarlig næringsliv, aktsomhetsvurderinger og OECDs retningslinjer.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å få tilsendt en versjon, eller har spørsmål om kurs, retningslinjene eller noe annet.