– Kristel har utviklet seg til å bli en ledende fagperson når det gjelder ansvarlig næringsliv. Hun vil gi Kontaktpunktet et tydelig løft og bidra til å videreutvikle Kontaktpunktets posisjonen som Norges ledende faglige organ for arbeidet med å sikre etterlevelse av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Kristels faglighet og tyngde vil gjøre Kontaktpunktet enda bedre rustet til å behandle klagesaker og veilede norske virksomheter, sier Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.

Kristel Manal Tonstad

I vurderingen av kandidatene la Kontaktpunktet vekt på inngående kjennskap til internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og UNGP, og dokumenterte resultater fra utredningsarbeid, kommunikasjonsevner, faglig tyngde og engasjement.

– Kristel oppfyller alle disse kriteriene og Kontaktpunktet er meget tilfreds med ansettelsen, som skjedde i skarp konkurranse med flere godt kvalifiserte søkere. Kontaktpunktet ser frem til at hun tar fatt på oppgavene, særlig gjennom en profesjonell og innsiktsfull håndtering av klagesaker, og å veilede norske virksomheter om hva det innebærer i praksis å opptre ansvarlig, sier Elgesem.

Tonstad er utdannet jurist og har master i internasjonal økonomi og politikk. Hun har bred erfaring fra arbeid med ansvarlig næringsliv, OECDs retningslinjer og UNGP. Hun har hatt ansvar for utredningsarbeid, senest som sekretariatsleder for Etikkinformasjonsutvalgets som utarbeidet forslag til lov om åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Tonstad har hatt ansvar for evalueringer, arbeid med stortingsmeldinger og rådgivning om ansvarlig næringsliv og hun har undervist i temaet.

Ansvarlig næringsliv er et område i utvikling. Ny lovgivning og reguleringer er vedtatt eller under forberedelse både i Norge og internasjonalt, herunder i EU. Det er stor etterspørsel etter veiledning og råd fra Kontaktpunktet. Kontaktpunktet mottok i fjor flere klagesaker enn tidligere, og forventer et jevnt trykk på dette området.

– Kontaktpunktet og de andre dyktige og erfarne medarbeiderne i sekretariatet, ledet av Cathrine Halsaa, gleder seg til samarbeidet med Kristel, sier Elgesem.