Det thai-norske handelskammeret arrangerer årets toppmøte for norsk næringsliv i Asia.   Hovedseansen foregår i Bangkok 24. – 26. april, og det er lagt opp til at Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver, deltar i en av sesjonene. Det er også et tilleggsprogram i Myanmar 27. – 29. april. Se detaljer på www.norway-asia.com.