Jon Vea, NHO, er tydelig på NHOs forventninger til ansvarlighet i norsk næringsliv i Kontaktpunktets årsrapport.

Jon Vea, NHO

NHO er tydelige på at norske bedrifter som opererer i krevende markeder må gjøre det de kan for å hindre overtramp og fremstå som konstruktive endringsagenter. Jon Vea, NHO.

 

Utfordringer på menneskerettighetsfeltet

– I noen land der norske bedrifter opererer er det store utfordringer knyttet til menneskerettigheter, organisasjonsfrihet og arbeidstakerrettigheter, sier Vea. I slike tilfeller er det viktig å få til en dialog med myndighetene på stedet og lytte til anbefalinger fra Kontaktpunktet og andre interessenter.

Utenriksstasjonene må gi råd til næringslivet

Det er viktig at norske bedrifter i utlandet har tett dialog med utenriksstasjonene. Stasjonene bør være tydelige på hvilke krav som stilles til ansvarlighet og risikovurderinger, samtidig bør utestasjonene bidra med god veiledning på samfunnsansvar og gi råd om hvilke utfordringer bedrifter kan møte. Her trekker NHO eksempelvis frem menneskerettighetsområdet, og fremhever at det er viktig å gi råd tilpasset både store og små bedrifter.

Jon Vea vil bidra på Kontakptunktets dialogmøte 9. april om hvordan vi sammen kan bidra til et ansvarlig næringsliv.

Et eksempel på hvordan norske utestasjoner veileder på ansvarlig næringsliv, finner du på hjemmesiden til Norges ambassade i Tanzania.