Et nordisk rundebord for de nordiske OECD-kontaktpunktene fant sted 14. november 2012 i randen av Utenriksdepartementets internasjonale CSR-konferanse samme uke. Det norske kontaktpunktet hadde fått støtte til rundebordet fra Nordisk Råd.

Rundebordskonferansen inngikk i det norske kontaktpunktets initiativ til koordinering mellom kontaktpunktene i alle land som har tiltrådt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Dersom OECDs nasjonale kontaktpunkter skal fungere etter hensikten, er det avgjørende at vi oppnår funksjonell likeverdighet mellom kontaktpunktene. Representanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige diskuterte mulighetene for et styrket nordisk samarbeid. Møtet ble ledet av John Morrison (IHRB) med bidrag fra Caroline Rees (Shift). Sentrale temaer var hvordan de ulike kontaktpunktene er organisert og hva som er de ulike modellens svakheter og styrker, klagesaker og hvordan informasjon om OECDs retningslinjer best spres. Det var enighet om at det nordiske samarbeidet skal videreføres i randen av eksisterende arrangementer. Fokus skal være på samarbeid om konkrete saker og effektivisering av hvert kontaktpunkts arbeid, ved deling og evt felles informasjonsmateriell.

Det norske kontaktpunktet samarbeider med relevante nasjonale kontaktpunkter i konkrete saker. Med mottak av en ny klage mot Statkraft, som involverer både de norske og svenske kontaktpunktene, har en mulighet til å oppnå nordisk samarbeid i praksis.

Alle de involverte uttrykte et håp om at nordisk samarbeid kan fungere som en modell for andre regionale kontaktpunktsamarbeid i fremtiden.