Panamadokumentene har reist debatt om Statens forventninger til bedrifters samfunnsansvar. Næringsminister Monica Mæland har i dette innlegget uttalt at myndighetene stiller klare forventninger til statlige bedrifters samfunnsansvar. Det norske OECD-kontaktpunktet bistår norske bedrifter i hvordan de kan utøve ansvarlig forretningsdrift.

Mæland sier følgende:

For at selskaper skal være gode selskaper og gi god avkastning på lang sikt, må de håndtere samfunnsansvaret på en god måte – på kort og lang sikt. Vi forventer at selskapene jobber målrettet med samfunnsansvar. Dette er ikke tomme ord. Vår jobb er å sørge for at styrene følger opp. Det er en jobb vi tar på alvor.

23258716884_a61231097c_q

Statens eierskapsmelding slår fast at Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel tar samfunnsansvar, dvs påtar seg ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.  I Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, uttales det at Regjeringen forventer at norske selskaper gjør seg kjent med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet.

Norges OECD-Kontaktpunkt bistår gjerne

Det norske OECD-kontaktpunktet bistår gjerne med informasjon om hvordan norske bedrifter kan oppfylle sitt samfunnsansvar. OECDs retningslinjer forventer at bedrifter bidrar til å bevare miljøet, unngår menneskerettighetsbrudd, ivaretar faglige rettigheter og unngår korrupsjon og smøring.

Eierskapsmeldingen