Hva er viktig når næringslivet skal innta en aktiv og drivende rolle for å nå FNs bærekraftsmål? Tre stikkord fra ledermøtet 6. juni: Partnerskap, Lederskap og Tillit. Vårt tilleggsråd: Opptre ansvarlig!

Over 300 personer deltok da Utenriksdepartementet (UD), NHO, Yara og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) inviterte til markering av bærekraftsmålene. Overskriften var: «En global arbeidsplan for bærekraftig utvikling de neste 15 årene – en agenda for hvordan Norge og norsk næringsliv sammen kan levere på målene.»

Invitasjonen var bl.a. sendt til «toppledere eller toppleders stedfortreder» i norsk næringsliv, samt «personer med særskilt ansvar for ansvarlig forretningsførsel og bærekraftig strategiutvikling».

sesjon2

Fra venstre: Dan Banik (SUM/UiO), Elisabeth Grieg (Grieg Group), Jon Hindar (Cermaq), Guro Slettemark (TI Norge) og Jon Lomøy (Norad).

Deltakerne fikk høre refleksjoner fra bl.a. utenriksminister Børge Brende, FNs generalsekretær Ban Ki-moons spesialrådgiver for bærekraftsmålene, David Nabarro, samt en representant for den afrikanske utviklingsbanken. Samlet skulle de gi viktige signaler om strategien globalt, i Afrika og for Norge. Sistnevnte presenterte hvilke fem satsingsområder – the High Fives – som Afrikabanken prioriterer de neste ti årene.

Mest matnyttig for næringslivet var kanskje de to sesjonene med representanter fra næringslivet selv (Yara, Cermaq, Grieg Group og Aker BioMarine), sivilt samfunn (ForUM og Transparency International Norge), arbeidsgiversiden (NHO) og Norad, samt kommentarer i sluttpanelet fra akademia (CICERO Senter for klimaforskning). Her fikk vi korte innblikk i hvordan enkelte selskap arbeider med bærekraftsmålene og ansvarlighet, samt forventninger og inntrykk fra aktører utenfor privat sektor.

Kontaktpunktet noterte at enkelte deltakere trakk frem at næringslivet burde opptre ansvarlig for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Se vår tidligere nettartikkel for mer. Tre hovedstikkord fra oppsummeringen var: partnerskap, lederskap og tillit. Viktige oppfordringer til næringslivet var:

  • Gjennomfør konsultasjoner med grupper berørt av din virksomhet – det kan avdekke risiko, men også nye muligheter
  • Sats på åpenhet og rapportering – bl.a. for å bygge opp og opprettholde tillit til bedriften
  • Inngå partnerskap  – det gir større påvirkning. Det er mange muligheter for samarbeid med andre selskap, sivilt samfunn, akademia og myndighetene
  • Ta med ungdommen!
  • Ikke vent på andre – noen må gå foran/ta initiativ. Vis lederskap.
  • Se på FNs bærekraftsmål og vurder hva som er relevant for din «core business»
  • Bekjemp korrupsjon – åpenhet bidrar til dette.
  • Støtt opp anstendig arbeid
  • Innse at arbeidet vil koste, men at unnlatelse vil koste mer.

For hele programmet og informasjon om innlederne, se her (på engelsk).
For informasjon på norsk, se Yaras pressemelding før arrangementet.

****

Vi viser for øvrig til Econas initiativ med fokus på næringslivets rolle i Agenda 2030, herunder etableringen av Sustainability Hub Norge som skal arbeide med dette temaet fremover.