Regjeringens handlingsplan om FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter ble lansert mandag 12. oktober. Handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk FNs veiledende prinsipper.

Synne Homble, én av de fire ekspertmedlemmene i Norges OECD kontaktpunkt, holdt innlegg under lanseringen på NHO. Hun ønsket handlingsplanen velkommen og forklarte at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er inkludert i kap IV i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Prinsippene og handlingsplanen er derfor viktige for Kontaktpunktets arbeid.

Utenriksminister Børge Brende åpnet lanseringen med å presentere handlingsplanen, med påfølgende kommentarer fra NHO-sjef Kristin Skogen Lund, Synne Homble og Per Bondevik fra IEH. Handlingsplanen beskriver konkrete tiltak for oppfølging av FNs veiledende prinsipper og uttrykker forventninger om at norske selskaper:

  • gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer
  • benytter seg av FNs veiledende prinsipper eller OECDs retningslinjer i utviklingen av strategier for ansvarlig forretningsdrift der det er relevant
  • utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særlig for selskaper som opererer i krevende markeder. 

OECDs kontaktpunkt – veileder og klageorgan

22106532555_d5b03f9211_z
Synne Homble, Cermaq og OECD kontaktpunkt. Foto: UD

I sitt innlegg under lanseringen viste Synne Homble til Kontaktpunktets oppgaver. Kontaktpunktet skal gi informasjon og veiledning til norske bedrifter om OECDs retningslinjer, herunder hvordan selskap bør forholde seg til menneskerettighetene. Hun sa at det var viktig å ha et aktivt forhold til risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsfeltet og at Kontaktpunktet kan gi veiledning om dette. Hun viste til pilotprosjektet som Kontaktpunktet har hatt i 2015: «Human Rights Due Diligence» – et gratis kurs tilpasset næringslivets kunnskapsbehov om temaet. Gjennom kurset har 15 norske bedrifter deltatt i flere workshops som har gitt bedriftene verktøy for å utvikle rutinene rundt potensiell påvirkning som bedriftene kan ha på menneskerettighetene. Prosjektet videreføres i 2016 med nye deltakere.

I innlegget presenterte Synne Homble også Kontaktpunktets rolle som klage- og meklingsorgan. Kontaktpunktet behandler klagesaker om påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer hos norske bedrifter, og flere klager viser til at bedrifter ikke har gjort en god nok vurdering av risiko for menneskerettighetsbrudd. Bedrifter som har jobbet med å utvikle sine rutiner og strategier for risikovurderinger vil kunne komme bedre ut i en eventuell klagesak. Det er enda en grunn til å melde seg på Human Rights Due Diligence 2016.

Vil du vite mer om prosjektet?
I høst vil Kontaktpunktet arrangere et informasjonsmøte om prosjektet, med etterfølgende påmelding for bedrifter. Mer informasjon vil komme på våre hjemmesider, men ta gjerne kontakt med Sekretariatet på oecdncp@mfa.no ved interesse. Deltakerne fra pilotprosjektet i 2015 har gitt gode tilbakemeldinger, og anbefaler andre bedrifter å delta i Human Rights Due Diligence i 2016.

Relevante linker:
Pressemelding fra Utenriksdepartementet fra lanseringen

NHO om lanseringen