Brasilianske myndigheter, banker og kapitalforvaltere omtalte OECDs retningslinjer som et nyttig verktøy for å standardisere forventninger om respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn til bedrifter og investorer i Sao Paulo 28.januar.

Hevellyn Albres i det brasilianske kontaktpunktet og møteleder Carlos Cozendey fra det brasilianske utenriksdepartementet holdt innlegg om brasilianske myndigheters forventninger om at flernasjonale bedrifter og finansinstitusjoner i Brasil følger OECDs retningslinjer.
Hevellyn Albres i det brasilianske kontaktpunktet og møteleder Carlos Cozendey fra det brasilianske finansdepartementet informerte om hvordan brasilianske myndigheter forventninger at flernasjonale bedrifter og finansinstitusjoner i Brasil følger OECDs retningslinjer.

–  Det var imponerende å se den positive innstillingen til å inkludere hensyn til mennesker og miljø i risikovurderinger for å redusere negative sosiale og miljømessige konsekvenser av egne og klienters aktiviteter, sier leder for Norges OECD kontaktpunkt, Hans Petter Graver.

Det brasilianske, det britiske og det norske kontaktpunktet inviterte til møtet med den brasilianske sentralbanken som vertskap. Møtet samlet cirka 70 deltakere fra brasilianske myndigheter, finansinstitusjoner inkludert børsen i Sao Paulo, private banker og kapitalforvaltere, samt sekretariatet til OECDs Investeringskomité og Brasils koordinator for Global Reporting Initiative (GRI). Institute for Human Rights and Business (IHRB) har skrevet en rapport fra møtet (se under).

Hans Petter Graver holdt innlegg på vegne av det norske kontaktpunktet og Mari Bangstad deltok for sekretariatet.

Rapporten fra møtet