Årets Eksportkonferanse hadde fokus på bærekraftig eksportvekst. Eksportprisen gikk til Hareide-baserte Jets Vacuum AS. Ett av kriteriene juryen tok hensyn til var etterlevelse av OECDs retningslinjer. Juryen fikk gjort en overordnet vurdering av de nominerte bedriftenes håndtering av risiko for negativ påvirkning på mennesker og miljø. Før utdeling av prisen, deltok leder for Kontaktpunktet Hans Petter Graver i en kort samtale på scenen med seniorrådgiver i GIEK (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt), Kamil Zabielski. Ett av hovedbudskapene var at når GIEK og Eksportkreditt Norge stiller krav til bedrifter som søker eksportgaranti om miljø- og samfunnsansvar, så bidrar de til redusere risiko for at prosjektene som får støtte medvirker til, eller via forretningspartnere blir knyttet til, at mennesker kan få sine rettigheter krenket og miljøet bli skadet. Å kartlegge, håndtere og kommunisere håndtering av slik risiko er blant de viktigste forventningene til bedrifter i OECDs retningslinjer.

Les mer:
http://www.eksportkonferansen.no
http://www.eksportprisen.no