Michael Addo fra FN, Roel Nieuwenkamp OECD, Mari Bangstad og Beate Stirø fra amb, Rahcel Groux Nurnberg Statkraft og Frode Elgesem

Statkraft var invitert til å innlede om hvordan statseide selskap kan ha en ledende rolle for å fremme menneskerettigheter i næringslivet, og Rachel Groux Nürnberg fra delte erfaringer fra selskapets interessentdialog.

Elgesem ledet en sesjon om hvordan nasjonale OECD-kontaktpunkt kan samarbeide med nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner i regionen, for å fremme menneskerettigheter og næringsliv.

Frode Elgesem sammen med ambassadør Beate Stirø og leder av Chiles advokatforening Arturo Alessandri Cohn

Ambassaden arrangerte tirsdag kveld et eget møte i residensen for noen av Chiles fremste forretningsadvokater, hvor Frode Elgesem innledet om forventingene i FNs veiledende prinsipper for MR og næringsliv.

 

 

Elgesem innleder på møte i residensen for forretningsadvokater om MR og næringsliv

Torsdag ble det avholdt et høynivå-frokostmøte med tittel «Due diligence and Human Rights – why and how? Frode Elgesem satt panelet sammen med Roel Nieuwenkamp, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, Michale Addo, leder av FNs arbeidsgruppe for MR og næringsliv og Margarita Ducci, leder for Global Compact Chile. Den norske og nederlandske ambassaden var vertskap. Ambassadør Beate Stirø åpnet konferansen, og Andres Daroch fra Austevoll Seafood ASA ga kommentarer fra selskapene.

Frode Elgesem redegjorde for Kontaktpunktets arbeid med om kurs i human rights due diligence for norske bedrifter, og hvordan bedrifter har anvendt denne metoden for risikovurderinger for å opptre ansvarlig i sitt virke. Les mer om våre kurs her.

Frode Elgesem og Roel Nieuwenkamp, leder av OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv

Norske, chilenske, nederlandske og colombianske bedrifter deltok på høynivå-frokostmøte om MR og næringsliv
Frode Elgesem innleder om kurs i human rights due diligence. Fra venstre: Nederlands ambassadør Marion S. Kappeyne van de Coppello, leder av FNs arbeidsgruppe for MR og næringsliv Michael Addo, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv Roel Nieuwenkamp, leder for Global Compact Chile Margarita Ducci, Frode Elgsem, Norges ambassadør Beate Stirø