Regjeringen vedtok 19. juni 2014 at det skal utarbeides en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor innen utviklingssamarbeidet.

Kontaktpunktet mener det er positivt at regjeringen vil fremme en melding for å se på hvordan næringsutvikling kan bidra til fattigdomsreduksjon i utviklingspolitikken. Norsk næringsliv kan skape økonomiske muligheter og tjenester som er grunnleggende for både menneskeverd og oppfyllelse av menneskerettighetene. Samtidig kan næringslivets aktiviteter bidra til alvorlige miljøødeleggelser, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Kontaktpunktets sekretariat har levert innspill til meldingen. Våre innspill fokuserer særlig på at OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som forutsetter at bedrifter opptrer ansvarlig, må forankres tydelig i meldingen.