Universitetet i Bergen, i samarbeid med Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business vil fra høsten tilby et kurs i menneskerettigheter og næringsliv. I løpet av kurset vil studentene lære mer om etiske og juridiske standarder og retningslinjer, ansvarlighet og forventninger til selskaper.

Om kurset

Kurset vil ta opp sentrale temaer som blant annet menneskerettighetskrenkelser og næringslivets virke, og retningslinjer som OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem er blant foreleserne som vil bidra underveis i kurset. I tillegg vil Kathryn Dovey (Koordinator for Kontaktpunktene i OECD), Janis Bjørn Kanavin (Utenriksdepartementet) og Pia Goyer (Etikkrådet for statens pensjonsfond – utland) bidra underveis i seminarene og workshopene.

Kurset tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av hvordan hensyn til menneskerettigheter er høyaktuelt for diverse sektorer, men vil også gi praktisk veiledning for å utvikle strategier i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter vil spille en viktig rolle i kurset. Hvordan kan bedrifter sikre respekt for menneskerettighetene i sine operasjoner globalt?

Les mer om kurset her.

Praktisk informasjon

  • Kurset gir 15 studiepoeng (deltid) og tilbys på engelsk.
  • Forelesningene, workshopene og seminarene holdes over tre helger (8-10. september, 6-8. oktober, 1-3. desember 2017).
  • For å delta kreves en bachelorgrad eller tilsvarende, og minimum 2 års arbeidserfaring.
  • Eksamen: hjemmeeksamen.
  • Pris: NOK 16 000
  • Søknadsfrist: 20. august 2017

Meld deg på kurset og se mer informasjon her.

For mer informasjon eller spørsmål: ta kontakt med seniorrådgiver Therese Jebsen i Raftostiftelsen.