Kontaktpunktet vil informere om en database som kan være svært nyttig for norske bedrifter som opererer i, og handler med, produsenter i andre land. Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse. Frivillige organisasjoner, fagforeninger og uavhengige konsulentmiljøer er samlet med sine profiler, slik at bedrifter kan ta kontakt og få hjelp i sitt forbedringsarbeid. I databasen finnes organisasjoner fra 60 land i blant annet Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika.

De lokale organisasjonene i nettverket jobber blant annet med:

  • Karlegging av brudd på menneskerettigheter, sosiale og miljømessige forhold og rådgiving på aktsomhetsvurdering.
  • Fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger, uavhengige arbeidervalg.
  • Barne- og tvangsarbeid
  • Kommunikasjon, tilbakemeldingskanaler og klagemekanismer for arbeidere.
  • Personalstyring med fokus på arbeidere og arbeider-ledelse dialog.
  • Opplæringsprogrammer for arbeidere, ledelse i en rekke sektorer.
  • Produktivitets- og forretningspraksis med forbedringer for arbeidere som mål.
  • Akademisk og forskningsprosjekter
  • Utviklingsprosjekter og programmer

I tillegg til databasen, er det også lagret landprofiler som beskriver situasjonen i land, identifiserer «due dillgence hot spots», og kommer med anbefalinger om konkrete tiltak på hvordan bedrifter kan gå frem for å ta tak i spesifikke problemstillinger.

Nettverket driftes av Initiativ for etisk handel, Ethical Trading Initiative (UK) og danske Initiativ for etisk handel. Tilgang krever medlemskap i Local Resources Network (£150).

Se mer på: http://localresourcesnetwork.net