Sekretariatslederstillingen blir ledig når Hege Røttingen går over til Telenor 1. juni 2013 etter spennende år med å bygge opp sekretariatet for det nye, politisk uavhengige kontaktpunktet. Vil du lede sekretariatet, tilrettelegge dialog mellom næringsliv, arbeidstakere og sivilt samfunn og behandle klagesaker?

bilde330x220

Norges OECD kontaktpunkt består av fire personer foreslått av hhv. NHO, LO og ForUM, og ledes av jusprofessor Hans Petter Graver. Det bistås av et sekretariat på to personer. Utenriksdepartementet rekrutterer,
www.jobbnorge.no/job. Søknadsfrist 16. mai 2013.