Vi søker deg med bred erfaring innen områder som har relevans for stillingens arbeids- og ansvarsområder samt erfaring fra å skrive juridiske utredninger og/eller fact-finding og anvendelse av regelverk i praksis. Erfaring fra kontaktarbeid, relasjonsbygging og internasjonal virksomhet vil også bli tillagt vekt. Kontaktpunktets sekretariat er administrativt en del av Avdeling for bærekraftig utvikling i Utenriksdepartementet.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt rådgivere Per Inge Hjertaker/ Bente Engesland hos Headvisor tlf. 91729682/ 91159952, eller sekretariatsleder Cathrine Halsaa, tlf. 41606784. Søknad/ CV sendes innen 1. november via www.headvisor.no

For hele stillingsutlysningen klikk her.

Om Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er et uavhengig, offentlig ekspertorgan med fire medlemmer. Kontaktpunktets viktigste oppgave er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som et effektivt verktøy for å bidra til et ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktmedlemmene oppnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet. Kontaktpunktet ledes av lagdommer Frode Elgesem. Kontaktpunktet har et sekretariat med tre faste heltidsansatte rekruttert av Utenriksdepartementet. Sekretariatet er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, men har sitt eget budsjett og er faglig uavhengig av regjeringen.

Sekretariatet og medlemmene driver utstrakt informasjonsarbeid og veiledning overfor norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer. Sekretariatet forbereder også behandling av enkeltsaker. Se mer om oss og utvidet stillingsannonse på www.ansvarlignæringsliv.no