Kurset utforsker forbindelsene mellom menneskerettighetsbrudd og næringslivets aktiviteter, og tar opp betydningen av internasjonale standarder for å styrke respekt for og beskyttelse av menneskerettighetene.

Kurset går over tre helger i løpet av høsten og organiseres av Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Institute for Human Rights and Business og Raftostiftelsen.

For mer informasjon, se nettsidene til Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business.