Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet (bildet), vil holde innledning på kurset, i tillegg til Roar Haugland, Executive Vice President i Scatec Solar.

Kurset Ansvarlighet i møte med mennesker, samfunn og miljø vil gi kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og metoden risikobaserte aktsomhetsvurderinger, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Norske myndigheter forventer at norske selskap med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper.

Tid: kl. 9.00-12.15, 22. oktober.
Sted: NHO, Oslo.
Informasjon og påmelding.

Kurset er et samarbeid mellom NHO og Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.