Hva er etisk handel? Hva betyr det å følge opp egen leverandørkjede? Hvilke faktorer er viktig å tenke på? Hvordan jobber mindre bedrifter med dette?

Vi i Kontaktpunktet har i samarbeid med Initiativ for etisk handel (IEH), Virke og LO utarbeidet fem kortfilmer, der vi forklarer hva det vil si å drive handel på en etisk og ansvarlig måte. I filmene følger vi ulike norske bedrifter og aktører i deres arbeid med ansvarlighet. Du får se hvordan små- og mellomstore bedrifter gjør innkjøp og følger opp verdikjeden sin på en ansvarlig måte.

Det er et økende fokus på bedrifters ansvar for forhold i egne leverandørkjeder. I lys av «Sweatshop», den nylig publiserte artikkelserien til Aftenposten, er dette aktuelle og relevante filmer. Du får innblikk i hvordan bedrifter arbeider med dette, og hvordan de jobber for å sikre gode arbeidsforhold og menneskerettigheter gjennom hele sin verdikjede. Du får bli med på innsiden av fabrikker som norske bedrifter handler og samarbeider med.
Filmene er produsert (2015) av Sheriff Film og finansiert av Finansmarkedsfondet.

Allsidige Nord. Små bedrifter – store muligheter (lenke)

Det å være liten er ingen unnskyldning for ikke å ta ansvar. Allsidige Nord er en liten bedrift med bare tre ansatte. Da bedriften startet opp, var hele ideen å drive med noe som ikke var til skade for andre. For Allsidige Nord er fokus på miljø og etisk handel et åpenbart konkurransefortrinn.

Om små bedrifters muligheter for å drive ansvarlig drift, med kommentarer fra bl.a. Ola Mestad (OECD-kontaktpunktet), Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) og Kathrine Aspaas (journalist og økonom).

Samfunnsansvar og innkjøpspraksis (lenke)
Swix selger god helse og naturopplevelser til sine kunder. Men hva med de som lager produktene? Vi blir med på fabrikkbesøk i Shanghai og ser hvordan Swix samarbeider med produsenten og tilpasser sin innkjøpspraksis for å bidra til anstendige arbeidsforhold for de kinesiske tekstilarbeiderne.

Om god innkjøpspraksis og kommunikasjon med leverandører, med kommentarer fra bl. a. Qing Zhang (TAOS), Per Bondevik (Inititativ for etisk handel) og Are Thomasgård (LO).

Ansvar i verdikjeden – NorTekstil (lenke)

Det å gi penger til et godt formål, er en god gjerning – men det er ikke det samme som å ta samfunnsansvar. Alle bedrifter har en skyggeside, og samfunnsansvar handler om å gjøre tiltak for å redusere de negative konsekvensene av kjernevirksomheten.

Å ha kontroll på din verdikjede, med kommentarer fra bl.a. Johan T. Andresen (Ferd/Etikkrådet).

Å stille krav, og å samarbeide om forbedringer – Nor Tekstil, Sverre Monsen, Helse Sør-øst (lenke)

I 2008 ble Helse Sør-Øst kåret til årets etikkversting. I 2010 ble de tildelt en etikkpris for å være best i klassen. Det handler om å stille etiske krav til sine leverandører, og samarbeide om forbedringer. I denne filmen følger vi leverandørene Nor Tekstil og Sverre W. Monsen til India på jakt etter ny produsent av pasientskjorter.

Om oppfølging i leverandørkjeden. Det å ta ansvar, handler ikke bare om å stille krav, men også om å samarbeide om forbedringer. Kommentarer fra bl.a. Per Bondevik (IEH) og Trude Ertresvåg (CSR-ekspert).

Etiske retningslinjer – fra pynt til praksis (lenke)

Stadig flere bedrifter utarbeider etiske retningslinjer og lager flotte verdigrunnlag for virksomheten. Men hva skal til for at samfunnsansvar blir mer enn store ord og fasadepynt? Og hvilken nytte har det for bedriften? SafeClean har satt seg som mål å bli gode på etikk og samfunnsansvar. I begynnelsen var det en viss skepsis fra de ansatte.

I filmen følger vi SafeClean i deres arbeid med bedriftens utforming av etiske retningslinjer, med kommentarer fra bl.a. Johan Andresen (Ferd/Etikkrådet), Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) og Ola Mestad (OECD-kontaktpunktet).

sheriff2