Hvilke dilemmaer har næringslivet i regionen?

Det er et vanskelig investeringsklima i regionen, og dilemmaer er både styresett, korrupsjon og etiske utfordringer som gjør det svært vanskelig å manøvrere. Samfunnsansvar er på agendaen for norske selskaper, men det er utfordrende og mange ønsker bistand for i enda større grad å forstå risiko og ikke minst hvordan denne skal håndteres.

Ansvarlig forretningspraksis er et krav, noe samtlige gir uttrykk for at de jobber etter. Spesielt mindre selskap gir uttrykk for at de ønsker mer informasjon om risikobaserte aktsomhetsvurderinger, gjerne kursing, noe sekretariatet gjerne stiller opp på. Det er stor konkurranse i markedet og utfordringene møtes blant annet ved å markedsføre norsk kvalitet, tillit og bygge langsiktige kunderelasjoner. Det er nulltoleranse for korrupsjon, noe leverandører vet uttaler Country Manager Deborah Ssempasa hos W. Giertsen Energy Solutions. I verste fall kan nulltoleranse bety at kontraktstilslagene uteblir.

Evans Magembe, W. Giertsen, Bente F. Bakken, sekretariatet OECD, Jane Ndungo, Innovation Norway, Deborah Ssempasa, W. Giertsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forutsigbarhet for blomsterplukkerne 

Dan Davis, General Manger hos NEAT, understreker et sterkt fokus på samfunnsansvar i hele leverandørkjeden. Han viste sekretariatet og Jane Ndungo fra IN Øst-Afrika lokalene til NEAT, nær flyplassen i Nairobi. Lokalene skal fases ut og det bygges helt nye lokaler som legger vekt på gode arbeidsforhold for ansatte.

NEAT er svært opptatt av forutsigbarhet for plukkerne, så ved jul og andre høytider er det ekstra ressurser på jobb for plukking. De er Fair Trade medlemmer, som medfører krav til systematisk revisjon hvert år. Han trekker frem at i kontrakter hos blomsterfarmene ligger de godt over det som er minimumlønn i Kenya. Davis fremholder at de i samtlige kontrakter til underleverandører påpeker gjennomføring av aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og at han er selv kjent med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Besøk i lokalene hvor blomsterpakking til Norge foregår.

 

Norske myndigheter og Innovasjon Norge Øst-Afrika jobber på tvers i regionen

Norske bedrifter i regionen, myndigheter, virkemiddelapparat og frivillige organisasjoner stilte på IN Øst-Afrika sin kveldssesjon 12. april, noe som gav tydelige signaler om bred kontaktflate, positivt engasjement og åpenhet om regionens utfordringer og muligheter. Noen av bedriftene som deltok, understreket blant annet en vellykket deltagelse på Kontaktpunktet sine kurs i aktsomhetsvurderinger.  Sekretariatet innledet om OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Det var stor interesse knyttet til klagesaker, forholdet mellom bærekraftsmålene og ansvarlig næringsliv samt replikker og kommentarer knyttet til kursene i aktsomhetsvurderinger.