Klagen er knyttet til BKW Groups investeringer i Nordic Wind Power DA som eier 40 prosent av Fosen Vind DA i Norge. Ifølge STP vil vindparken driftet av Fosen Vind i Storheia ha negative effekter for virksomheten til reindriftsamene i området. STP hevder i klagen at BKW Group ikke har oppfylt sine forpliktelser til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, gjennom å påvirke Nordic Wind Power og Fosen Vind til å gjennomføre dialog og forebygge og redusere negativ effekt på de påvirkede reindriftsamfunnene.

Kontaktpunktet i Sveits har tilbudt partene å bistå med veiledning, dialog og mekling med mål om å oppnå enighet mellom partene i saken, i tråd med prosedyrereglene i OECDs retningslinjer. Les Kontaktpunktet i Sveits sin første vurdering (initial assessment) i saken på nettsiden til Kontaktpunktet i Sveits.

For spørsmål ta kontakt med: leder av Kontaktpunktet, Frode Elgesem

E-post: Frode Elgesem Tlf: 416 96 089