FN forum

«Trapp opp innsatsen for å sikre menneskerettigheter i vår globale økonomi», sier statssekretær Høglund på FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter, og får ros fra ForUm.

Kontaktpunktet deltok på det tredje årlige forumet 1-3 desember 2014, som samlet ledere fra en rekke internasjonale bedrifter, myndigheter, og sivilt samfunn. Høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, fokuserte på at næringslivet skaper økonomiske muligheter og tjenester som er grunnleggende for både menneskeverd og oppfyllelse av menneskerettighetene. Samtidig har næringslivet et potensial til å bidra til alvorlige ødeleggelser og menneskerettighetsbrudd. Zeid oppfordret til at både sentrale næringslivsaktører og myndigheter trapper opp innsatsen for etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv.

Statssekretær Morten Høglund fokuserte i sitt innlegg på at det er langt igjen til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter følges opp over hele verden. «For å sikre at vi omsetter prinsipper til praksis lager Norge nå en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter», sa statssekretær Morten Høglund under sitt innlegg. Han sa videre at det er bred enighet blant stater om å trappe opp innsatsen for å sikre menneskerettighetene i vår globale økonomi, og at nasjonale handlingsplaner er det viktigste verktøyet vi har for å sikre at FNs veiledende prinsipper blir fulgt opp i praksis. Norge lager nå en nasjonal handlingsplan som skal konkretisere Norges steg videre i arbeidet med å integrere respekt for menneskerettigheter i næringslivet. Norge blir blant de ti første landene i verden til å ha en slik plan. (se Norges OECDs Kontaktpunkts innspill til den nasjonale handlingsplanen her)

Statssekretær Morten Høglund fikk ros av ForUM for utvikling og miljø for sitt tydelige innlegg. De trekker særlig frem Norges vektlegging av FNs veiledende prinsipper, og fokus på at private selskaper møter de samme forventninger uansett hvor i verden de har sin virksomhet.

Forum roser også det tydelige budskapet fra Idar Kreutzer, toppsjef i Finans Norge, som hilste de veiledende prinsippene velkommen. Ifølge Forum ønsker Kreutzer å heve innsatsen over det han mener fortoner seg som veldedighet innenfor tradisjonell CSR og over på tiltak som har målbare resultat.

 

—–

FNs årlige forum for næringsliv og menneskerettigheter i Genève kom i stand etter at FNs menneskerettighetsråd vedtok FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i 2011.

Forumet ble åpnet av presidenten for FNs menneskerettighetsråd Baudelaire Ndong Ella, FNs høykommisær for menneskerettigheter Zeid Ra’ad Al Hussein, Leder for FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv Michael K. Addo og lederen for forumet Mo Ibrahim.

Idar Kreutzer fra Finans Norge deltok i det første panelet og Morten Høglund deltok i det andre panelet i plenumssesjonen 1. desember. Det var mange side-arrangementer og mange sesjoner med ulik tematikk. Blant arrangementene var også en sesjon ledet av Norsk Senter for Menneskerettigheter. OECDs Kontaktpunkt benyttet også anledningen til å møte andre kontaktpunkter.

Norges kontaktpunkt for OECD arbeider med å fremme FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som også faller inn under OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.