I mars 2014 mottok Kontaktpunktet en anonym klage om forhold ved datterselskapet til et norsk selskap i et ikke OECD-land. Klageren påstod at den lokale ledelsen har vært involvert i bestikkelser og at morselskapet ikke har reagert på en klage via selskapets egen varslingskanal. Kontaktpunktet ble bedt om å undersøke saken med sikte på å straffe den lokale ledelsen.

Kontaktpunktet har avvist saken, blant annet på grunn av klagers skjulte identitet. Vi ser at det kan være legitime grunner til å være anonym, men Kontaktpunktet får da ikke vurdert om vedkommende  har en legitim interesse i saken. Det er et av vilkårene som må oppfylles for at en sak kan tas til behandling.  Vi får heller ikke lagt til rette for en meningsfull dialog mellom partene. Kontaktpunktet foreslo overfor klager at han/hun kunne la seg representere ved en tredjepart, men dette ble avvist. Et annet krav for å behandle en klage er at saken er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert. I denne saken ble det fremsatt påstander og en henvisning til at Kontaktpunktet selv måtte undersøke saken. Kontaktpunktet forklarte at vi ikke har etterforskningsmyndighet eller dømmende instans. Vi er en ikke-rettslig klagemekanisme som skal legge til rette for dialog mellom partene. Klager ønsket ikke slik dialog. Kontaktpunktet har derfor avvist saken.

Selv om saken avvises, har Kontaktpunktet gitt noen anbefalinger og kommentarer til selskapet om å identifisere, forebygge, redusere og håndtere risiko knyttet til bestikkelser. Da har vi bl.a. sett hen til veiledning fra OECD og Transparency International.

Se Kontaktpunktets Første vurdering (på engelsk) og Pressemelding (på norsk)