Andrew Preston fra ForUM kommer med innspill. Til venstre for ham: Kirsten S. Natvig (ForUM)
Andrew Preston fra ForUM kommer med innspill. Til venstre for ham: Kirsten S. Natvig (ForUM)

Kontaktpunktet er opptatt av å få tilbakemeldinger på vårt arbeid, herunder fra sivilt samfunn. Torsdag 31. mars hadde vi et konstruktivt møte med ca 20 personer fra ulike organisasjoner som er med i ForUM og som bl.a. er opptatt av Norge som investor. Vi fikk nyttige innspill på noen av klagesakene vi nylig har avsluttet, og vi hadde en kort diskusjon rundt «terskelen» for å levere inn en klage til oss. Kontaktpunktet presiserte at vi ikke vil at terskelen skal oppleves som urimelig høy og at Kontaktpunktets sekretariat kan bistå organisasjoner som vurderer å sende inn en klage. Det var også diskusjon rundt Kontaktpunktets mandat og spørsmål om hva Kontaktpunktet gjør med tanke på veiledning til bedrifter som vil investere i utlandet.

Det var enighet om å ha et fast årlig møte mellom Kontaktpunktet og ForUM/deres medlemmer. I år skjedde det etter publisering av vår årsrapport, og det ble ansett som hensiktsmessig, for da kan årsrapporten danne grunnlag for kommentarer og innspill – både på det vi har gjort og til fremtidige tiltak. Kontaktpunktet understreket at vi i tillegg er åpen for annen kontakt mellom disse årlige møtene.