Sekretariatet til OECDs kontaktpunkt ønsker å informere om to ulike seminarer som finner sted i november.

 12. november kl. 9-11:

Utenriksdepartementet, Initiativ for etisk handel og OECDs kontaktpunkt inviterer til dialogseminar om regjeringens handlingsplan om næringsliv og menneskerettigheter, som ble lansert 12. oktober. Det vil bli fokus på hvordan norsk næringsliv kan bidra til å nå målene i planen. Mer informasjon og påmelding finnes her. 

 19. november kl. 8.30-10.30:

Frokostseminar i samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Initiativ for etisk handel – om FNs veiledende prinsipper og respekt for menneskerettigheter i offentlige kontrakter. Temaet for seminaret er samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og gode erfaringer presenteres. Mer informasjon og påmelding finner du her.