Den globale medlemsorganisasjonen Bonsucro ble i mars i år klaget inn til Kontaktpunktet i Storbritannia for å ha ignorert tvangsflytting i Kambodsja gjennomført av et av medlemsorganisasjonene. Bonsucro er sukkerindustriens sertifiseringsorganisasjon for bærekraftig sukkerproduksjon og handel, og har mer enn 500 medlemmer i over 40 land.

To saker som klargjør standarder

Dette er andre gang at en global sammenslutning er klaget inn til OECDs klagemekanisme. Den første klagen var mot Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), som ble innklaget til Kontaktpunktet i Sveits av en organisasjon i Indonesia i 2018. RSPO er en sammenslutning med mer enn 4000 medlemmer, som sertifiserer bærekraftig produksjon av palmeolje. Denne klagen gjaldt også landkonflikt.

Saken ble avsluttet i juni i år. Ifølge slutterklæringen har partene gjennom megling blitt enige om en konfidensiell avtale, med klar tidslinje for partenes gjennomføring og planer for oppfølging av Kontaktpunktet.

Kontaktpunktet i Storbritannia konstaterer i sin første vurdering av klagen mot Bonsucro at OECDs retningslinjer ikke krever en presis definisjon av multinasjonale selskaper for at retningslinjene skal være gjeldende. Kontaktpunktet mener derfor at Bonsucro, en sammenslutning med medlemmer i flere land, bør etterleve retningslinjene.

Klagen mot Bonsucro er sendt inn av den USA-baserte organisasjonen Inclusive Development International (INI) og to kambodsjanske organisasjoner, Equitable Cambodia og Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights.

INI mener at disse to sakene etablerer en praksis for at globale medlemsorganisasjoner og sammenslutninger bør etterleve OECDs retningslinjer.

I klagen ønsker INI å sette søkelys på i hvilken grad organisasjoner som har som mål å fremme bærekraftig sukkerproduksjon opptrer ansvarlig og i tråd med OECDs retningslinjer. De påstår at et sentralt medlem av organisasjonen har bidratt til tvangsflytting av kambodsjanske familier og at dette ikke er i tråd med Retningslinjene.

Hevder Bonsucro ikke har gjort tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger

Klagen mot Bonsucro er sendt inn på vegne av 700 kambodsjanske familier. Ifølge INI ble disse familiene tvangsflyttet i forbindelse med etablering av nye sukkerplantasjer av selskapet Mitr Phol, nordvest i Kambodsja i 2008-2009. De som forsøkte å forsvare sine rettigheter skal angivelig ha blitt fengslet.

Ofrene for den påståtte tvangsflyttingen forsøkte i 2011 å klage gjennom Bonsucros klagemekanisme. Til tross for at anklagene ble bekreftet av Thailands kommisjon for menneskerettigheter, avviste Bonsucros styre klagen åtte år senere på bakgrunn av for svake bevis.

I 2010, kort tid etter tvangsflyttingen skal ha funnet sted, ble Mitr Phol akseptert som medlem i Bonsucro. Da selskapet ble klaget inn til Bonsucros klagemekanisme meldte det seg ut av Bonsucro året etter, men fikk på ny bli medlem i 2015. INI mener derfor at Bonsucro ikke har gjort grundige nok aktsomhetsvurderinger, verken i 2010 eller i 2015, og heller ikke har en effektiv klagemekanisme i tråd med OECDs retningslinjer og internasjonale standarder.

På bakgrunn av at Mitr Phol ble sertifisert som bærekraftig sukkerprodusent av Bonsucro kunne Mitr Phols største kunder, som Coca Cola, PepsiCo, Mars Wrigley, Nestlé og Corbion, annonsere at de brukte bærekraftig sukker i sine produkter. Bilde: Pixabay.

Kontaktpunktet tilbyr megling

Storbritannias kontaktpunkt vil nå tilby megling med partene. En slik mekling tar sikte på å avdekke de faktiske forholdene og oppnå enighet om en avtale mellom partene. Hvis partene ikke ønsker megling eller meglingen ikke lykkes, vil Kontaktpunktet undersøke anklagene om at Bonsucro ikke har etterlevd retningslinjene og offentliggjøre en slutterklæring etter endt behandling med anbefalinger til den innklagede parten.