Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv kommer ikke til å behandle en klagesak levert mot Kirkens Nødhjelp.

Det norske kontaktpunktet konkluderer med at denne klagen ikke er mot et «selskap» i OECDs retningslinjers forstand – og derfor skal avvises. Saken gjelder en en klage mot Kirkens Nødhjelp for å ha drevet helsefarlige leire for internt fordrevne roma i Kosovo.

At Kirkens Nødhjelp beskyldes for å ha unnlatt å hjelpe romafolk som kan ha blitt blyforgiftet i en leir i Kosovo, er ikke en sak for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, sier leder for Kontaktpunktet, professor Hans Petter Graver.

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv mottok klagen 22. juni. Klagen ble levert av den amerikanske advokaten Dianne Post, på vegne av 129 personer som hevder å ha blitt utsatt for helsefarlige forhold i tre leire for romafolk i Kosovo. Kirkens Nødhjelp har gjort det som sto i deres makt for å avhjelpe situasjonen, sier de i sitt tilsvar.

– OECDs kontaktpunkt håndterer klager om brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi har undersøkt med OECDs investeringskomité og fått støtte for vårt syn, sier sekretariatsleder for Kontaktpunktet. Denne saken dekkes helt klart ikke av retningslinjene.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-land om hvordan bedrifter bør håndtere blant annet menneskerettighetene og miljøhensyn.

I tråd med OECDs prosedyrer er det vurdert hvorvidt saken fortjener videre behandling. Dianne Post, den amerikanske advokaten som representerer de 129 roma og Kirkens Nødhjelp er underrettet om beslutningen om å avvise saken.

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
Som OECD-medlem er Norge forpliktet til å ha et såkalt nasjonalt kontaktpunkt, en klageinstans for å behandle påstander om brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktet er ingen juridisk instans, men kan vurdere hvorvidt en bedrift har opptrådt i strid med retningslinjene.

Saken mot Kirkens Nødhjelp er den andre saken som OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som ble opprettet 1. mars i år, har behandlet. Første sak gjaldt mekling mellom Cermaq og Naturvernforbundet og Forum, og ble avsluttet i sommer.

Kontaktinfo: Hans Petter Graver tlf. 906 06 085
h.p.graver@jus.uio.no / www.ansvarlignæringsliv.no