IntroduksjonKontaktpunktet og CSR Norge inviterte den 19. juni til frokostmøte om forventninger i OECDs retningslinjer om åpenhet og rapportering, om hva som skjer hvis ditt selskap blir innklaget til Kontaktpunktet, samt om hva det nye EU-direktivet om rapportering betyr for norske selskaper.

Over 30 deltakere, de fleste fra selskaper, fikk med seg dette første fellesmøte mellom Kontaktpunktet og CSR Norge. Vi legger opp til videre samarbeid høsten 2014.

Invitasjonen
Kontaktpunktets presentasjon
CSR Norges presentasjon om EU direktivet om samfunnsansvarsrapportering