Utenriksdepartementet arbeider med en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Se vår tidligere artikkel om prosessen.

Sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt har kommet med innspill til handlingsplanen. Vi legger særlig vekt på behov for styrket samstemthet i offentlig forvaltning og behov for styrket veiledning til bedrifter. Du kan lese hele innspillet her.