ICJ inviterer årlig til fiktiv rettssak og debatt om virksomheters menneskerettighetsansvar. I år er tittelen: Shady arbeidsforhold i utlandet – i hvilken grad holdes norske selskaper ansvarlig?

Tid og sted: 10. mars kl. 18-20, hos KLP i Dronning Eufemias gate 10.

Søkelyset er rettet mot hvilke muligheter som finnes i norsk rett for å straffeforfølge virksomheter for manglende oppfølging av FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.

Det har så langt ikke vært noen saker i norske domstoler med denne problemstillingen. ICJ Norge legger opp til en diskusjon om hva som skal til for at en virksomhet skal kunne ilegges foretaksstraff for menneskerettighetsbrudd i utlandet og om reglene er tilstrekkelige i dag.

I panelet:

  • Frode Elgesem (Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv og dommer i Borgarting lagmannsrett)
  • Andreas Motzfeldt Kravik (rettsavdelingen, Utenriksdepartementet)
  • Jette Christensen (Stortinget, Ap)
  • Joachim Nahem (The Governance Group)

For mer informasjon og påmelding, gå til ICJ Norges Facebook-arrangement.