Hvordan kan et gruveselskap gå fra protester og demonstrasjoner til regulerte samarbeidsavtaler og gjensidig respekt? Anders Blom fortalte om forhandlingene rundt samarbeidsavtalen mellom det svenske gruveselskapet LKAB og reindriftssamfunn i Leavas og Gabna.

Onsdag 19. oktober inviterte Kontaktpunktet til møte med Anders Blom i Protect Sápmi. Blom har bistått i meklingsprosesser om sameksistens mellom urfolk og næringsliv. På møtet var representanter fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Utenriksdepartementet, Norsk Bergindustri, og same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilstede.

Deltakerne fikk høre om vellykkede eksempler på interessentdialog. Tross et krevende utgangspunkt med stor grad av mistillit mellom partene, protester og demonstrasjoner, kom partene frem til en avtale om sameksistens.

– Noe av det viktigste vi jobber med er åpenhet, forutsigbarhet og økt forståelse mellom partene, sa Anders Blom. For at god interessentdialog skal lykkes er dette viktig, påpekte han.

Disse temaene var essensiele i meklingen, ledet av Blom, mellom det svenske, statseide gruveselskapet LKAB og samebyene Leavas og Gabna. Utgangspunktet for forhandlingene var at begge aktører skulle kunne fortsette med samme aktivitetsnivå, både i gruvedrift og reindriftsnæringen.

Ønsker du og din bedrift å lære mer om interessentdialog og ansvarlig næringsliv? Kom på Kontaktpunktets seminar 8. november om interessentdialog i olje-, gass- og bergindustri.
Ta gjerne kontakt dersom du/dere skulle ha noen spørsmål.

 

ill-protest-til-avtale
Fra protest til samarbeidsavtale. Bildet viser demontrasjoner i Jokkmokk og felles leserinnlegg fra selskapet LKAB og samebyene om samarbeidsavtalen.
Anders Blom viser eksempler på kumulative effekter på reindriftsnæringen, hvor en rekke inngrep tilsammen kan skape barrierer for flytting av rein.
Anders Blom viser eksempler på kumulative effekter på reindriftsnæringen, hvor en rekke inngrep tilsammen kan skape barrierer for flytting av rein.