• Hvordan kan bedrifter bidra til at landbruket oppfyller sin rolle både innen matsikkerhet, økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon?
  • Hva slags aktsomhetsvurdering bør bedrifter gjøre for å ikke bidra til menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser og matusikkerhet?
  • Hva slags risiko møter næringslivet i landbrukssektoren? Dette gjelder også importører og matvarebransjen.

Dette kan du få svar på i OECDs bransjeveileder for ansvarlig næringsvirksomhet i landbruks- og matvaresektoren. Veilederen har som mål å være et verktøy og gi sjekklister for hva slags risikovurderinger bedrifter forventes å ta, også for leverandørkjeden. Det vil utarbeides opplæringsmanualer og praktiske råd rettet mot ulike aktører, produkter og geografiske områder.

Norges OECD-kontaktpunkt vil arbeide for å fremme veilederen for norske bedrifter i samarbeid med UD og relevante partnere i bransjen og sivilt samfunn. Ta kontakt om dere ønsker å vite mer!

 

OECDs veileder for landbrukssektoren
OECDs veileder for landbruks- og matvaresektoren