panel-GRI
Panelet diskuterer GRI. F.v. Ove Narvesen (Avinor), Maria Gjølberg (DNV GL), Frode Elgesem (OECD kontaktpunkt) og Kirsten Margrethe Hovi (Hydro).

Slik oppsummerte Kirsten Margrethe Hovi paneldebatten om GRI som verktøy og ressurs for bedrifter som ønsker å vise og utøve sitt samfunnsansvar i en globalisert verden.  Hovi er leder for samfunnsansvar i Norsk Hydro, og ledet frokostmøtet 9. juni i regi av CSR Norge med tema «To GRI or not to GRI?»

Frode Elgesem fra kontaktpunktet deltok i panelet. I sin innledning introduserte han OECDs retningslinjer og kontaktpunktet, herunder rapportering og åpenhet som en del av retningslinjene og dermed forventningene til næringslivet.

I debatten fokuserte Elgesem på hvordan GRI må fungere som et nyttig arbeidsverktøy ikke bare for de store selskapene, men også for mellomstore bedrifter med ønske om å rapportere på tross av færre ressurser. Samtidig understreket Elgesem at rapportering og åpenhet må inngå som en del av virksomhetens arbeid med samfunnsansvar, særlig slik at informasjonen blir utgangspunkt for handlinger som kan forhindre eller forbygge manglende etterlevelse av retningslinjene. GRI-rapporter bør benyttes som levende dokumenter, og aktivt benyttes i bedriftenes risikovurderinger som utøvere av ansvarlig næringsvirksomhet.

I panelet sammen med Elgesem satt Ove Narvesen (Avinor) og Maria Gjølberg (DNV GL). Hvordan bedrifter kan bruke verktøy som GRI for å oppnå god rapporteringspraksis, og hvilke erfaringer bedriftene har med aktiv rapporteringspraksis og rapporteringsmetode ble diskutert. Erfaringer med alternative verktøy ble også drøftet, for felles læring. Hovi understreket at det er behov for bedre rapporter, ikke mer detaljert informasjon, og at bedrifter som har bevisste tanker om langsiktig risikohåndtering og aktiv etterlevelse av retningslinjene for ansvarlig næringsliv, vil kunne oppleve at det kan gi store konkurransefortrinn. Det ble dermed vist til at rapportering og åpenhet ikke bare kan være et ansvar, men også en forretningsfordel både for mellomstor og stor næringsvirksomhet.

Elgesem-GRI